Privacy

De gemeente Soest is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Lees verder: www.soest.nl/privacy